in Smått

Bavarias genomföringar är erkänt dåliga. Att de dessutom inte ligger på tankens högsta punkt gör det knappast bättre. De läcker tyvärr ofta lite, ibland mycket.

En enkel och bra lösning är att täta med Gasket från Plastic Padding.

Kommentera